2012-04-29

හොර ජිම්නාස්ටික් පුහුණුකරුවන්ට වැටජිම්නාස්ටික් පුහුණුකරුවන් ලෙස කටයුතු කරන සියළුදෙනා ලියාපදිංචි කිරීමට ජාතික ජිම්නාස්ටික් සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා. මේ වන විට සංගමයේ ලියාපදිංචි පුහුණුකරුවන් සිටින්නේ 40 ක් පමණයි. නමුත් දිවයින පුරා ජිම්නාස්ටික් පුහුණුකරුවන් 200 කට ආසන්න පිරිසක් කටයුතු කරනවා. ජිම්නාස්ටික් යනු වසර කිහිපයකට වරක් තාක්ෂණික වශයෙන් යාවත්කාලීන වන ක්‍රීඩාවක්. නමුත් ඇතැම් පුහුණුකරුවන් යාවත්කාලීන වීමකින් තොරව පුහුණුවීම් කටයුතු පවත්වාගෙන යන බවයි සංගමය පවසන්නේ. මේ හේතුවෙන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ආබාධයන්ට ලක්වන බවයි පැවසෙන්නේ.
පුහුණුකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසු නිසි සුදුසුකම් නොමැති පුද්ගලයින් සේවයෙන් ඉවත් කිරීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ. කෙසේ වෙතත් මෙවැනි පුහුණුකරුවන් සේවයෙන් ඉවත් කරන ආකාරය පිලිබද අවසන් ක්‍රමවේදයක් සකස් කර නැහැ. 

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites